upm  logo

Welcome  to uCast: A Video Sharing Portal
   Login
                                 
   Search results: Syarahan
 • video pic
 • Syarahan Inaugural Prof. Dr. Mohd Razi Ismail
 • Syarahan Inaugural Prof. Dr. Mohd Razi Ismail telah diadakan pada 15 Julai 2011 bertempat di Dewan Taklimat Bangunan Pentadbiran UPM.
 • Rating    1 Star     Views: ( 805 )    Duration: ( 00:29:08 )     Uploaded: 19-07-11
 • Tags: ProfDrMohdRazi Ismail_prt1
 •  
 • video pic
 • Syarahan Inaugural Prof. Dr. Mohd Razi Ismail
 • Syarahan Inaugural Prof. Dr. Mohd Razi Ismail telah diadakan pada 15 Julai 2011 bertempat di Dewan Taklimat Bangunan Pentadbiran UPM.
 • Rating    1 Star     Views: ( 1013 )    Duration: ( 00:29:05 )     Uploaded: 19-07-11
 • Tags: ProfDrMohdRazi Ismail_prt2
 •  
 • video pic
 • Syarahan Inaugural Prof. Dr. Mohd Razi Ismail
 • Syarahan Inaugural Prof. Dr. Mohd Razi Ismail telah diadakan pada 15 Julai 2011 bertempat di Dewan Taklimat Bangunan Pentadbiran UPM.
 • Rating    1 Star     Views: ( 1235 )    Duration: ( 00:27:31 )     Uploaded: 19-07-11
 • Tags: ProfDrMohdRazi Ismail_prt3
 •  
 • video pic
 • video pic
 • video pic
 • video pic
 • Yayasan Pak Rashid Lecture Series 8 - Pt 1
 • Syarahan Awam: Yayasan Pak Rashid Lecture Series 8 oleh YBhg. Tan Sri Datuk Arshad Ayub pada 9 Mac 2012
 • Rating    1 Star     Views: ( 842 )    Duration: ( 00:29:02 )     Uploaded: 19-03-12
 • Tags: YBhg. Tan Sri Datuk Arshad Ayub
 •  
 • video pic
 • Yayasan Pak Rashid Lecture Series 8 - Pt 2
 • Syarahan Awam: Yayasan Pak Rashid Lecture Series 8 oleh YBhg. Tan Sri Datuk Arshad Ayub pada 9 mac 2012
 • Rating    1 Star     Views: ( 713 )    Duration: ( 00:35:05 )     Uploaded: 19-03-12
 • Tags: YBhg. Tan Sri Datuk Arshad Ayub
 •  
 • video pic
 • Syarahan Inaugural Prof Dr Japar Sidik Bujang
 • Syarahan Inaugural Prof Dr Japar Sidik Bujang pada 9 mac 2012
 • Rating    1 Star     Views: ( 1762 )    Duration: ( 01:47:05 )     Uploaded: 28-03-12
 • Tags: Prof Dr Japar Sidik Bujang
 •  
 • video picAbout us
| Contact Us | Terms | Advertising

Powered by iDEC

 

Powered free by PHPmotion